Over cookies op deze site

Deze site gebruikt cookies om uw online ervaring te verbeteren. Door deze site te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie voorkeuren, nemen we aan dat gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Bezoek ons cookiebeleid voor meer informatie of om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen.

Selecteer je platform en koop
Probeer een maand gratis met 10 licenties.
Waar is het account voor?
Welkom bij CogniFit! Welkom bij CogniFit Onderzoek! CogniFit Healthcare Boost Je Bedrijf Met CogniFit! CogniFit Employee Wellbeing

Je gaat nu een persoonlijk account aanmaken. Dit type account is speciaal ontworpen om te helpen bij het evalueren en trainen van je cognitieve vaardigheden.

Je gaat nu een patiënt management account aanmaken. Deze account is ontworpen om patiënten toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat nu een familie account aanmaken. Dit account is bedoeld om je gezinsleden toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat nu een onderzoeksaccount aanmaken. Deze account is speciaal ontworpen om onderzoekers te helpen met hun studies in de cognitieve gebieden.

Je gaat nu een studenten management account aanmaken. Deze account is ontworpen om je studenten toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat een bedrijfsmanagement account aanmaken. Deze account is bedoeld om je werknemers toegang te geven tot CogniFit beoordelingen en trainingen.

Je gaat een developers account aanmaken. Deze account is ontworpen om de producten van CogniFit te integreren binnen je bedrijf.

loading

Voor gebruikers van 16 jaar en ouder. Kinderen onder de 16 kunnen CogniFit gebruiken met een ouder op een van de familieplatforms.

Door te klikken op Inschrijven of door het gebruik van CogniFit, geeft u aan dat u heeft gelezen, begrepen en akkoord gaat met CogniFit's Voorwaarden en Beleid. L.NL.SM.01.2013.0222

Scan de onderstaande QR met je telefoon om je te registreren via onze mobiele app voor het ultieme gemak en toegang terwijl je onderweg bent!

Versterk je ervaring!

Als je je mobiel niet bij de hand hebt, meld je dan hier aan

Download onze app voor een prettige ervaring op dit apparaat

Huawei App Gallery

Als je je mobiel niet bij de hand hebt, meld je dan hier aan

corporativelanding_uitvoerende-functies_sociaal_afbeelding
Deze pagina is alleen voor informatiedoeleinden. We verkopen geen producten die aandoeningen behandelen. CogniFit's producten voor de behandeling van aandoeningen ondergaan momenteel een validatieproces. Mocht je geïnteresseerd zijn, bezoek dan het CogniFit Onderzoeksplatform
 • corporativelanding_uitvoerende-functies_Formulier1

 • corporativelanding_uitvoerende-functies_Formulier2

 • Stimuleer en verbeter uw uitvoerende functie en andere cognitieve functies

Start Nu
loading

Wat zijn Uitvoerende Functies?

Uitvoerende functies is de set cognitieve vaardigheden die nodig is voor het controleren en zelf-reguleren van je gedrag. Uitvoerende functies stellen je in staat om een plan van aanpak te bepalen, te overzien, te corrigeren en uit te voeren. Deze set cognitieve vaardigheden maakt deel uit van ons dagelijks leven en helpt ons om onze dagelijkse activiteiten succesvol en efficiënt door te komen. De term Uitvoerende Functies werd voorgesteld door Muriel Lezak in 1982.

Deze groep cognitieve vaardigheden wordt grotendeels bepaald door de prefrontale strucutren in de hersenen. De prefrontale dorsolaterale cortex, de prefrontale ventromediale cortex, de prefrontale orbitofrontale cortex en de voorste cingulate cortex zijn de hersengebieden die het nauwst betrokken zijn bij cognitieve functies. Met de wetenschappelijke vooruitgang van de laatste paar jaar kun je een idee krijgen van de functionele integriteit van deze strucutren door het beoordelen van de cognitieve functies. Uitvoerende functies kunnen getraind en verbeterd worden met oefening en cognitieve training.

Uit welke cognitieve vaardigheden bestaan onze uitvoerende functies?

Hoewel er enige discussie is over wat uitvoerende functies zijn, is er wel een algemene consensus over de vaardigheden waaruit deze bestaan. De belangrijkste vaardigheden zijn de volgende:

 • Verschuiving: Vermogen om je gedachten en gedrag aan te passen aan nieuwe, veranderende en onverwachte situaties.
 • Remming: Vermogen om impulsieve en automatische responsen te controleren en responsen te genereren door gebruik van aandacht en redenering
 • Actualisering: Vermogen om gedrag te overzien en er zeker van te zijn dat je het vastgestelde plan van aanpak goed uitvoert.
 • Planning: Vermogen om aan toekomstige gebeurtenissen te denken en mentaal te anticiperen op de juiste manier om een taak uit te voeren of een bepaald doel te bereiken.
 • Werkgeheugen: Vermogen om tijdelijk informatie op te slaan en te verwerken met het doel om complexe cognitieve taken te voltooien.
 • Beslissen: Vermogen om efficiënt en weloverwogen een optie te kiezen uit verschillende alternatieven.
 • Problemen oplossen: Vermogen om tot een logische conclusie te komen bij het beschouwen van een onbekend fenomeen.

Voorbeelden van uitvoerende functies

 • Cognitieve functies spelen een rol bij vrijwel elke baan of carriere die ogranisatie, planning, probleemoplossing, besluitvorming of het omgaan met gegevens vereist. Iedere baan, van werken in een winkel tot open-hartchirurgie, zal al deze cognitieve vaardigheden gebruiken.
 • Ze spelen ook een fundamentele rol bij het studeren, omdat zij het mogelijk maken om je aandacht te controleren en je te concentreren tijdens de les en aantekeningen te maken voor een examen.
 • Je gebruikt je cogniteve functies wanneer je een autorit voorbereidt, wanneer er iets onverwachts gebeurt en je een snelle beslissing moet nemen, of wanneer je je een actie moet stoppen omdat die niet passend is voor de situatie.
 • Ze zijn belangrijk voor het effectief en succesvol organiseren van plannen, boodschappen doen, je aanpassen aan onverwachte veranderingen (als er aan de weg gewerkt wordt), en een aantal andere dagelijkse activiteiten die je tegenkomt in je dagelijks leven.

Dysexecutieve syndroom en andere aandoeningen die geassocieerd worden met problemen met de uitvoerende functies.

Schade aan de prefrontale strucutren kan, naast andere problemen, leiden tot anosognosie (gebrek aan zelfbewustzijn), abulia (gebrek aan motivatie), problemen met opeenvolging van acties, problemen in het omgaan met gedrag en emoties, cognitieve starheid, enz. Een probleem met uitvoerende functies kan ook het goed reguleren van cognitieve processen beïnvloeden. Slechte uitvoerende functies kunnen het moeilijk maken om dagelijkse activiteiten te voltooien.

Het meest bekende syndroom dat geassocieerd wordt met slechte cognitieve functies heet dysexecutieve syndroom of frontale syndroom. Dit syndroom wordt gekenmerkt door de aantasting van verschillende cognitieve vaardigheden, zoals motiviatie, fluïditeit, flexibiliteit, zelfregulering, planning en besluitvorming. Dit veroorzaakt gedrag dat slecht is aangepast aan de omgeving en kan persoonlijkheidsveranderingen en stemmingswisselingen veroorzaken. Dit syndroom kan veroorzaakt worden door hersenletsel in de dorsolaterale cortex veroorzaakt door een beroerte, Chronische Traumatische Encefalopathie (CTE), tumoren of neurodegeneratieve ziekten, zoals Pick's Disease. Gezien het belang voor het dagelijks leven, is het belangrijk om een beoordeling uit te voeren van het dysexecutieve syndroom.

Naast het dysexecutieve syndroom, kan prefrontale schade andere problemen veroorzaken, zoals orbtiofrontale syndroom (dat in extreme gevallen een significante persoonlijkheidsverandering kan veroorzaken, als gevolg van schade aan de orbitofrontale cortex), of mediaal frontaal syndroom (vooral gebrek aan zowel gedrags- als apathische motivatie, en aan communicatie-initiatief).

Sommige mensen ervaren ook problemen met hun cognitieve functies zonder dat ze enig hersenletsel hebben gehad, zoals bijvoorbeeld in het geval van dyslexie, dyscalculie, Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD), autisme of schizofrenie.

Hoe kun je uitvoerende functies meten en beoordelen?

Uitvoerende functies maken het mogelijk om correct en efficiënt vele dagelijks activiteiten uit te voeren, reden waarom het beoordelen ervan kan helpen om hert dagelijks leven op diverse gebieden te verbeteren. Onderwijsgebied: Weten of de student problemen heeft om zijn gedrag in de klas te controleren, of dat hij problemen kan hebben met het organiseren van de informatie die hij geleerd heeft. Klinisch gebied: Begrijpen of de patiënt moeite kan hebben om zijn impulsen of emotionele toestand aan te passsen aan een situatie. Beroepsmatig gebied: Weten of een medewerker in staat is om problemen op te lossen en besluiten te nemen wanneer dat nodig is.

Met een complete neuropsychologische beoordelingsreeks, kunnen we efficiënt en accuraat verschillende cognitieve vaardgiheden beoordelen, zoals degene waaruit de uitvoerende functies bestaan. CogniFit heeft een aantal professionele tests om de cognitieve vaardigheden te evalueren waaruit onze uitvoerende functies bestaan, zoals remming, planning, shifting, actualisering en werkgeheugen. De tests die CogniFit gebruikt voor het meten van deze cognitieve vaardigheden zijn gebaseerd op de klassieke NEPSY test, de Test voor geheugensimulatie (TOMM), de Wisconsin Kaartsorteer Test (WCST), de Stroop Test, de Test van Variabelen van Aandacht (TOVA), de Continue Prestatie Test (CPT), de Hooper Visuele Organisatie Test (VOT), de Wechsler Geheugenschaal (WMS) en de Tower of London (TOL) test. Naast uitvoerende functies meten deze tests ook responstijd, visuele waarneming, ruimtelijke perceptie, benoeming, contextueel geheugen, visueel korte-termijn geheugen, fonologisch korte-termijn geheugen, korte-termijn geheugen, herkenning, verwerkingssnelheid, visuele scanning, hand-oogcoördinatie en verdeelde aandacht.

 • Identificatie Test COM-NAM: Voorwerpen worden getoond met een beeld of een geluid. De gebruiker moet zeggen hoe het voorwerp getoond werd (beeld of geluid), de laatste keer dat het getoond werd. Als het de eerste keer is dat het getoond wordt, moet de gebruiker de corresponderende optie kiezen.
 • Synchronisatie Test UPDA-SHIF: Een bewegende bal verschijnt op het scherm. De gebruiker moet de cursor zo zorgvuldig mogelijk op de bal houden.
 • Simultaniteit Test DIAT-SHIF: De gebruiker moet een bal volgen die willekeurig over het scherm beweegt en letten op de woorden die in het midden van het scherm verschijnen. Als het woord in het midden overeenkomt met de kleur waarin het geschreven is, moet de gebruiker een respons geven (letten op twee gelijktijdige stimuli). Bij deze activiteit ziet de gebruiker veranderingen in strategie, nieuwe responsen en moet hij zijn actualiserings- en visuele vaardigheden tegelijkertijd gebruiken.
 • Verwerking Test REST-INH: Blokken met cijfers en verschillende vormen verschijnen op het scherm. Eerst moet de gebruiker letten op de afmeting en de vorm en aangeven welke groter zijn. Daarna moet hij aangeven welk blok een hoger cijfer heeft.
 • Equivalenties Test INH-REST: Namen van kleuren verschijnen op het scherm, en de gebruiker moet zo snel mogelijk een respons geven wanneer het woord overeenkomt met de kleur waarin het geschreven is. Als ze niet overeenkomen, moet hij geen respons geven.
 • Herkenning Test WOM-REST: Drie gewone voorwerpen verschijnen op het scherm. Eerst moet de gebruiker zo snel mogelijk de volgorde onthouden waarin de voorwerpen getoond worden. Daarna worden vier series van drie verschillende voorwerpen getoond en de gebruiker moet identificeren welke gelijk is aan de oorspronkelijke serie.
 • Sequentie Test WOM-ASM: Een serie voorwerpen met verschillende cijfers verschijnt op het scherm. De gebruiker moet de serie cijfers in volgorde onthouden om ze later in de juiste volgorde te kunnen herhalen. Eerst zal de serie uit slechts een cijfer bestaan, maar dit neemt steeds verder toe tot er een fout wordt gemaakt. De gebruiker moet de serie herhalen elke keer dat de computer deze toont.
 • Concentratie Test VISMEN-PLAN: Stimuli verschijnen willekeurig op het scherm en lichten op in een specifieke vologorde (samen met een geluid). De gebruiker moet goed opletten tijdens het tonen van de lichten en geluiden, zodat hij de reeks later in dezelfde volgorde kan herhalen. .
 • Programmeer Test VIPER-PLAN: Beweeg de bal zo snel mogelijk door de doolhof in zo weinig mogelijk zetten.

Hoe kun je uitvoerende functies verbeteren?

Al onze cognitieve vaardigheden, inclusief uitvoerende functies, kunnen getraind en verbeterd worden.

Neuroplasticiteit is de basis voor revalidatie en verbetering van non-verbaal geheugen en andere cognitieve vaardigheden. CogniFit heeft een reeks van klinische oefeningen ontworpen die helpen om gebreken in uitvoerende en andere functies te herstellen. Net als onze spieren, moeten onze hersenen en hun verbindingen gebruikt en uitgedaagd worden om sterker te worden en beter te werken. Als u frequent uw cognitieve functies oefent, zullen de hersenverbindingen ook sterker worden.

CogniFit heeft een team van professionals die zijn gespecialiseerd in synaptische plasticiteit en neurogenese processen, wat het mogelijk heeft gemaakt om het individuele cognitieve stimulatieprogramma te ontwikkelen dat is afgestemd op de behoeften van elke gebruiker. Dit programma begint met een evaluatie van uitvoerende functies en andere fundamentele cognitieve vaardigheden. Met de resultaten van deze beoordeling, maakt het programma van CogniFit automatisch een individueel trainingsprogramma voor het trainen van de uitvoerende functies en andere cognitieve vaardigheden van de gebruiker die onder het gemiddelde scoorden in de initiële beoordeling.

Een consistente en uitdagende cognitieve stimulatie is de enige manier om uitvoerende functies te herstellen. CogniFit heeft professionele beoordelings- en revalidatieprogramma's die helpen om deze cognitieve functies te optimaliseren. CogniFit beveelt aan om deze training 15 minuten per dag, twee- tot driemaal per week te doen.

CogniFit's beoordeling en hersentraining is online en via mobiele apparaten beschikbaar. Er is een aantal interactieve spellen en oefeningen die gespeeld kunnen worden op een computer, tablet of mobiele telefoon. Na elke sessie laat CogniFit een gedetailleerde grafiek zien van de cognitieve vooruitgang van de gebruiker.

Voer je email adres in