Over cookies op deze site

Deze site gebruikt cookies om uw online ervaring te verbeteren. Door deze site te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie voorkeuren, nemen we aan dat gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Bezoek ons cookiebeleid voor meer informatie of om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen.

Selecteer je platform en koop
Probeer een maand gratis met 10 licenties.
Waar is het account voor?
Welkom bij CogniFit! Welkom bij CogniFit Onderzoek! CogniFit Healthcare Boost Je Bedrijf Met CogniFit! CogniFit Employee Wellbeing

Je gaat nu een persoonlijk account aanmaken. Dit type account is speciaal ontworpen om te helpen bij het evalueren en trainen van je cognitieve vaardigheden.

Je gaat nu een patiënt management account aanmaken. Deze account is ontworpen om patiënten toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat nu een familie account aanmaken. Dit account is bedoeld om je gezinsleden toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat nu een onderzoeksaccount aanmaken. Deze account is speciaal ontworpen om onderzoekers te helpen met hun studies in de cognitieve gebieden.

Je gaat nu een studenten management account aanmaken. Deze account is ontworpen om je studenten toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat een bedrijfsmanagement account aanmaken. Deze account is bedoeld om je werknemers toegang te geven tot CogniFit beoordelingen en trainingen.

Je gaat een developers account aanmaken. Deze account is ontworpen om de producten van CogniFit te integreren binnen je bedrijf.

loading

Voor gebruikers van 16 jaar en ouder. Kinderen onder de 16 kunnen CogniFit gebruiken met een ouder op een van de familieplatforms.

Door te klikken op Inschrijven of door het gebruik van CogniFit, geeft u aan dat u heeft gelezen, begrepen en akkoord gaat met CogniFit's Voorwaarden en Beleid. L.NL.SM.01.2013.0222

Scan de onderstaande QR met je telefoon om je te registreren via onze mobiele app voor het ultieme gemak en toegang terwijl je onderweg bent!

Versterk je ervaring!

Als je je mobiel niet bij de hand hebt, meld je dan hier aan

Download onze app voor een prettige ervaring op dit apparaat

Huawei App Gallery

Als je je mobiel niet bij de hand hebt, meld je dan hier aan

Train Uw Brein Serieus

Deze pagina is alleen voor informatiedoeleinden. We verkopen geen producten die aandoeningen behandelen. CogniFit's producten voor de behandeling van aandoeningen ondergaan momenteel een validatieproces. Mocht je geïnteresseerd zijn, bezoek dan het CogniFit Onderzoeksplatform

Onze hersenen, altijd aanwezig, altijd luisterend, altijd lerend, elke opdracht gehoorzamend, al onze problemen oplossend, al onze emoties en wensen volgens, onze vreugde en verdriet herinnerend, onze hersenen zijn onze beste vriend. Toch kunnen omgevingsfactoren zoals verhoogde stress, depressie, drugs-en alcoholmisbruik, neurologische aandoeningen zoals leerproblemen, Multiple Sclerose en Alzheimer, net als ontwikkelingscondities zoals veroudering, afbreuk doen aan het vermogen van de hersenen om te redeneren, te leren of te onthouden. Ondanks onze geavanceerde technologieën en het stijgende opleidingsniveau, worden verval of afnemende niveaus van de cognitieve functie in toenemende mate gezien bij alle leeftijden die kunnen leiden tot neurologische stoornissen en drugsmisbruik, depressie en gebrek aan beweging. Cognitieve achteruitgang heeft invloed op de uitvoering van dagelijkse taken, productiviteit op school en op het werk. Onderzoekers proberen de cognitieve functies te behouden met behulp van verrijkingstechnieken om leren te intensiveren. Hierote worden zij ondersteund door het overvloedige wetenschappelijke bewijs voor hersenplasticiteit op neuronaal en cognifitef niveau. Een vorm van verrijking is hersenoefening, of zoals het soms genoemd wordt: hersentraining. Hersentraining is de systematische training van cognitieve vaardigheden en is gericht op het behoud, het verbeteren of het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden, zoals geheugen, executieve controle of coördinatie. Net zoals we fysieke training gebruiken voor ontwikkeling van spierkracht en flexibiliteit.

De literatuur over cognitieve training beveelt aan dat, om effectiever te zijn, cognitieve training dient te worden voorzien van een stevige wetenschappelijke theoretische basis. Getrainde processen moeten stevig verankerd zijn in de wetenschappelijke theorie van de menselijke cognitieve ontwikkeling gedurende de gehele levensloop. Bijvoorbeeld, een geheugen trainingprogramma voor ouderen dient rekening houden met de snelheid van verwerking-theorie die stelt dat er een algemene perceptuele en verwerkingsvertraging optreedt met het ouder worden, en de executieve controle-theorie die beweert dat er een afname optreedt van vloeiende vaardigheden zoals aandacht, remming, taakwisseling en werkgeheugen.

Train Uw Brein Serieus

Een tweede eis die wetenschappers stellen, is dat een cognitief trainingsprogramma een persoonlijke leerbenadering moet gebruiken in de vorm van een individueel prestatie-afhankelijk trainingsysteem. Studies met een dergelijk trainingsysteem laten zien dat wanneer een adaptief feedback mechanisme gebruikt wordt in de training, cognitieve functies aanzienlijk kunnen worden verbeterd. Uit onderzoek blijkt dat om de prestaties te verbeteren en het training-geïnduceerde leren te maximaliseren, feedback aan de getrainde persoon tijdig, gemakkelijk te begrijpen en van toepassing op de actuele prestaties dient te zijn.

Een belangrijk doel van cognitieve training is om het uitvoeren van dagelijkse taken te vergemakkelijken, zoals autorijden, het regelen van financiën, beheren van medicatie-inname en het onderhouden van sociale interactie. Omdat een groot aantal cognitieve processen samenwerken bij het uitvoeren van echte taken, hebben onderzoekers een derde eis opgesteld, namelijk multi-domein cognitieve training interventies die verschillende cognitieve processen integreren en zich niet beperken tot een enkel proces (bijv. geheugen of verwerkingssnelheid).

CogniFit hersentrainingprogramma biedt een breed scala aan voordelen, zoals verbeteren van het geheugen, aandacht en verwerkingssnelheid. Het verbeterde leessnelheid en begrijpend lezen bij individuen met leesstoornissen and verbeterde de gang en mobiliteit van ouderen.

De hersentrainingswetenschap is een spannende reis naar intensieve ontdekkingen en debat. Met behulp van steeds meer geavanceerde technologie en gestaag groeiende interdisciplinaire kennis, onderzoeken we de beste voorwaarden en omstandigheden voor de instandhouding op lange termijn van onze gezondheid. Op deze reis observeren we training-gerelateerde hersenactiviteit op cellulair en macro-cellulair niveau. We verkennen neurogenese (het ontstaan van nieuwe hersencellen) na cognitieve training. We observeren hoe compenserende neuronale mechanismen (intacte gebieden in de hersenen leren de functies uit te voeren die worden ondersteund door aangetaste gebieden in de hersenen) zich ontwikkelen na een geheugentraining en deze kennis zal zich uitbreiden. We weten vandaag dat cognitieve training bevorderlijk is voor de hogere niveaus van cognitieve reserve, de opgebouwde kennis en ervaring van actieve hersenen en een krachtige beschermende factor tegen cognitieve achteruitgang. In de toekomst zullen we deze kennis uitbreiden en ons steeds meer richten op specifieke hersengebieden en neurologische aandoeningen.

Maar toekomstig hersentrainingsonderzoek zal andere vragen van belang voor de mensheid oproepen. Het zal willen weten of het menselijk brein kan worden getraind, niet alleen in het behoud en het bevorderen van de cognitieve functie, maar in emotionele en sociale veerkracht. Het zal willen weten of de hersenen getraind kunnen worden om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, vrede en geweld, recht en onrecht. Het zal willen weten of de hersenen getraind kunnen worden om iets wel of niet leuk te vinden, het ergens mee eens of oneens te zijn. Debatten in het onderwijs, filosofie en ethiek zullen opleven als hersentraining in het schoolsysteem ingevoerd wordt en zullen zich richten op niet alleen een optimale mentale en intellectuele gezondheid, maar ook op de assimilatie van morele en sociale waarden.

Voer je email adres in