Over cookies op deze site

Deze site gebruikt cookies om uw online ervaring te verbeteren. Door deze site te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie voorkeuren, nemen we aan dat gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Bezoek ons cookiebeleid voor meer informatie of om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen.

Selecteer je platform en koop
Probeer een maand gratis met 10 licenties.
Waar is het account voor?
Welkom bij CogniFit! Welkom bij CogniFit Onderzoek! CogniFit Healthcare Boost Je Bedrijf Met CogniFit! CogniFit Employee Wellbeing

Je gaat nu een persoonlijk account aanmaken. Dit type account is speciaal ontworpen om te helpen bij het evalueren en trainen van je cognitieve vaardigheden.

Je gaat nu een patiënt management account aanmaken. Deze account is ontworpen om patiënten toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat nu een familie account aanmaken. Dit account is bedoeld om je gezinsleden toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat nu een onderzoeksaccount aanmaken. Deze account is speciaal ontworpen om onderzoekers te helpen met hun studies in de cognitieve gebieden.

Je gaat nu een studenten management account aanmaken. Deze account is ontworpen om je studenten toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat een bedrijfsmanagement account aanmaken. Deze account is bedoeld om je werknemers toegang te geven tot CogniFit beoordelingen en trainingen.

Je gaat een developers account aanmaken. Deze account is ontworpen om de producten van CogniFit te integreren binnen je bedrijf.

loading

Voor gebruikers van 16 jaar en ouder. Kinderen onder de 16 kunnen CogniFit gebruiken met een ouder op een van de familieplatforms.

Door te klikken op Inschrijven of door het gebruik van CogniFit, geeft u aan dat u heeft gelezen, begrepen en akkoord gaat met CogniFit's Voorwaarden en Beleid. L.NL.SM.01.2013.0222

Scan de onderstaande QR met je telefoon om je te registreren via onze mobiele app voor het ultieme gemak en toegang terwijl je onderweg bent!

Versterk je ervaring!

Als je je mobiel niet bij de hand hebt, meld je dan hier aan

Download onze app voor een prettige ervaring op dit apparaat

Huawei App Gallery

Als je je mobiel niet bij de hand hebt, meld je dan hier aan

corporativelanding_cool-mathes-games_Title

IQ Test

Ontdek nu je IQ in slechts 10 minuten met onze gratis, wetenschappelijk gevalideerde test!

Test starten

Wat is de IQbe CogniFit Intelligentie Test?

De IQbe test is een digitale non-verbale beoordeling van vloeibare intelligentie, gekenmerkt door een minimale culturele bevooroordeeldheid. Maar wat betekent dit precies?

 • Het doel van een intelligentietest is om de geschatte intelligentie van de gebruiker te beoordelen en deze te vergelijken met de referentiepopulatie, wat een numeriek gegeven oplevert: het intelligentiequotiënt (IQ).
 • De IQbe meet specifiek vloeibare intelligentie, die verwijst naar ons vermogen om logisch te denken en problemen op te lossen. De tegenhanger hiervan is gekristalliseerde intelligentie, die verwijst naar de hoeveelheid kennis die we in de loop van ons leven opdoen, hoewel dit buiten het bereik van deze test valt.
 • Het is een niet-verbale test, omdat de instructies en de test zelf geen tekst bevatten en er ook geen taalkundige kennis nodig is om de test op te lossen. Het is dus mogelijk om het toe te passen op mensen van elke taal, die taalproblemen hebben, of die geen leesvaardigheid hebben verworven, etc.
 • Het is een manipulatieve test, omdat het voor het voltooien essentieel is dat de gebruiker interageert met de testprikkels, door ze te draaien en hun handen te gebruiken om het uit te voeren.
 • De IQbe is een 3D intelligentietest, omdat een deel van de uitdaging van de test bestaat uit het op de juiste manier doorlopen van de verschillende vlakken van de kubus.
 • De test wordt gepresenteerd in een gedigitaliseerd formaat, waardoor deze eenvoudig kan worden toegepast vanaf een computer, tablet of smartphone met internetverbinding. Bovendien maakt dit een vrijwel automatische testtoepassing en berekening van de resultaten mogelijk.
 • Bovendien heeft deze intelligentietest een lage culturele lading, waardoor deze geschikt is voor migranten uit verschillende culturen die niet bekend zijn met de basisprincipes van de cultuur waarin ze zich bevinden. De IQbe heeft nog andere voordelen, zoals het feit dat kleur en geluid geen relevante variabelen zijn voor de uitkomst van de kubus, waardoor de test ook geschikt is voor mensen met slechtziendheid of gehoorproblemen.
 • De test is gebaseerd op de klassieke en breed gevalideerde Raven's Standard Progressive Matrices test (1938), waarbij een serie figuren met een ontbrekend element op een stuk papier werd gepresenteerd en de gebruiker daaronder moest identificeren welke van de getoonde figuren ontbrak.

Hoe speel je de Test

Om deze intelligentietest te voltooien moet je de kubus draaien om de ontbrekende stukjes te vinden en de patronen te ontcijferen van de elementen die op de omringende stukjes zijn getekend. Zodra de patronen zijn ontcijferd en de ontbrekende stukken zijn ontdekt, is het nodig om die set stukken te selecteren uit de getoonde opties.

Test starten

Validiteit van de IQbe Test

Om te controleren of de IQbe het bedoelde construct meet, werd de gelijktijdige validiteit beoordeeld. Het principe van gelijktijdige validiteit stelt dat als een bepaalde test een hoge positieve correlatie vertoont met een andere gevalideerde test die een specifiek construct meet, de gegeven test ook het betreffende construct meet.

Er werd een laboratorium onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit Iberoamericana in Santo Domingo, Dominicaanse Republiek. Deelnemers gingen in groepen naar een met een computer uitgeruste ruimte waar ze individueel en onafhankelijk een reeks testen aflegden. Onder deze tests waren de IQbe en een gedigitaliseerde versie van Raven's Standard Progressive Matrices (RSPM; Raven, 1938).

In totaal 59 gebruikers (40 vrouwen, 19 mannen), tussen de 18 en 25 jaar oud (X̅=20,63; SD=1,39), vulden de IQbe en de RSPM in. Alle deelnemers vulden beide testen achtereenvolgens in en de IQ-scores werden voor elke gebruiker berekend volgens de correctie criteria die voor elke test waren vastgesteld.

Om de correlatie tussen de scores te bepalen werd een Pearson correlatie analyse uitgevoerd in Python met behulp van de "scipy.stats.pearsonr" bibliotheek. Dit leverde een Pearson correlatie coëfficiënt (r) op van .613 voor de IQ scores afgeleid van de IQbe en de RSPM voor de 59 gebruikers. De significantie van deze correlatie was < .001. De verkregen waarden wijzen op een hoge correlatie tussen de IQ-scores van beide testen, wat statistisch belangrijk is.

Dit duidt op een positieve correlatie tussen beide testen, wat betekent dat als de ene score toeneemt, de andere ook toeneemt en vice versa. Bovendien kan, gezien het feit dat de IQbe een intelligentie test is en de verschillende kenmerken van de test verschillen van die van de RSPM, zoals het feit dat de test minder items bevat, een manipulatieve component heeft, de instructie verandert tijdens de test, er geen vooraf bepaalde antwoord alternatieven zijn die de gebruiker leiden, de test in een digitale omgeving wordt uitgevoerd, etc., er een redelijk hoge correlatie worden beschouwd.

Bovendien geeft de p < .001 aan dat deze correlatie significant is. De nulhypothese wordt dus verworpen. Dat wil zeggen, er kan van worden uitgegaan dat de IQbe's IQ-score correleert met de IQ-score van de klassieke gevalideerde test waarop deze is geïnspireerd, en daarom is de IQbe een geldig instrument voor het meten van intelligentie of enkele van de subcomponenten daarvan.

Validiteit

Gelijktijdig

0.613 p<.001

Betrouwbaarheid

Test-retest

Cronbach's alpha

0.71 p<.001

0.775

Betrouwbaarheid van de IQbe Test

Test-Retest Stabiliteit

Om te beoordelen of de metingen van de IQbe stabiel blijven in de loop van de tijd, werd de test-retest stabiliteit onderzocht. Het principe van de test-hertest stabiliteit is dat als een test stabiele scores heeft wanneer deze twee keer wordt toegepast, de scores op elkaar moeten lijken; dat wil zeggen dat ze met elkaar moeten correleren.

Voor de test-retest stabiliteitsmeting werden gegevens van 23 gebruikers (13 vrouwen, 10 mannen), tussen 18 en 54 jaar oud (X̅=33,87; SD=12,38), die de IQbe twee keer hadden ingevuld met een tussenpoos van minstens 4 dagen tussen de eerste en tweede afname, in beschouwing genomen.

Om de test-retest stabiliteit te beoordelen, werd een correlatie analyse uitgevoerd tussen de metingen verzameld op twee tijdstippen gescheiden door vier dagen met behulp van de "scipy.stats.pearsonr" bibliotheek. De correlatie coëfficiënt tussen de scores verkregen bij de eerste en tweede meting was 0,71, met een significantieniveau van < .001. De verkregen waarden duiden op een hoge correlatie tussen de scores verkregen in beide metingen, wat statistisch belangrijk is.

De test-retest stabiliteit toont een correlatie van .71. Gezien de variabiliteit in tijd tussen de eerste en tweede meting wordt deze correlatie als voldoende beschouwd. De p < .001 geeft aan dat deze correlatie belangrijk is. De nulhypothese wordt dus verworpen. Dat wil zeggen, samen met de resultaten verkregen uit Cronbach's alpha, kan worden gesteld dat de IQbe score voldoende betrouwbaar is, en daarom is de IQbe een betrouwbaar hulpmiddel voor het meten van intelligentie of enkele van de subcomponenten daarvan.

Interne Samenhang

Om te beoordelen of alle variabelen die in de IQbe worden verondersteld gerelateerd te zijn aan intelligentie een hoge onderlinge correlatie vertonen, werd de interne samenhang onderzocht. Het principe van interne samenhang is dat als een test een construct meet (zoals intelligentie) en alle test variabelen zijn gericht op het meten van dat specifieke construct, dan moeten alle variabelen op elkaar lijken; dat wil zeggen, ze moeten correleren.

Voor de meting van de interne samenhang werden gegevens bekeken van 637 gebruikers (341 vrouwen, 296 mannen) die de laatste versie van de IQbe hadden gemaakt. Omdat deze test versie een onregelmatige presentatie van items hanteert, wat betekent dat niet alle gebruikers alle mogelijke items zijn tegengekomen bij het invullen van de test, kan de interne samenhang van alle items niet globaal worden berekend. Daarom werd de interne samenhang van de genormaliseerde reactietijd scores volgens het bereikte blok tussen blok 2 en blok 7 onderzocht.

De interne samenhang werd gemeten door Cronbach's alpha te berekenen in Python met behulp van de "Pingouin" bibliotheek. De resultaten staan in de onderstaande tabel en grafiek.

Met betrekking tot de interne samenhang laat de waargenomen globale Cronbach's alpha in de tabel zien dat naarmate er meer items zijn ingevuld, de interne samenhang toeneemt. Dit is coherent, want met minder items is de consistentie meestal laag. Echter, na het beantwoorden van de eerste 5 moeilijkheidsniveaus laten de items een interne consistentie zien van boven de .70, waarbij een Cronbach's alpha van .77 wordt bereikt bij het beantwoorden van alle moeilijkheidsniveaus van de test. Normaal gesproken wordt een Cronbach's alpha boven de .70 aanbevolen voor een acceptabele consistentie. Omdat de items op de hogere niveaus boven de .70 liggen en de volledige test een interne samenhang van bijna .80 heeft, kan gesteld worden dat de interne samenhang van de IQbe voldoende is.

Moeilijkheidsniveau
N
Cronbach's alpha
Betrouwbaarheidsinterval
MediatijdperkTussen 18 en 55 jaar oud
N naar geslacht
2
637
.502
[.418;.574]
X̅=33.5; DT=11.1
M=341; H=296
3
533
.588
[.525;.645]
X̅=33.5; DT=11.2
M=294; H=239
4
421
.668
[.613;.717]
X̅=33.6; DT=11.0
M=233; H=188
5
290
.705
[.648;.756]
X̅=33.4; DT=10.9
M=156; H=134
6
105
.737
[.651;.808]
X̅=31.6; DT=10.4
M=54; H=51
7
52
.775
[.677;.857]
X̅=30.3; DT=9.99
M=22; H=30
Moeilijkheidsniveau
Cronbach's alpha

Wat is een IQ test?

Hoewel er geen eenduidige definitie van IQ-testen is, is een IQ-test een hulpmiddel om een schatting te maken van iemands intelligentie. Ze bestaan meestal uit een reeks activiteiten die de capaciteiten van de gebruiker testen om te zien hoe goed deze presteert in vergelijking met mensen van dezelfde leeftijd. Er zijn verschillende soorten IQ-testen, afhankelijk van of je vloeibare intelligentie of gekristalliseerde intelligentie, verbale of non-verbale intelligentie, etc. wilt meten.

Gewoonlijk hebben de meeste IQ-testen een scorebereik van 0 tot 200, met een gemiddelde van 100 en een standaardafwijking van 15. Als je boven de 100 scoort, ben je bovengemiddeld; maar als je onder de 100 scoort, ben je ondergemiddeld.

Waarom zou je een IQ test doen?

Een IQ test is één van de beste en meest efficiënte manieren om in te schatten hoe slim je bent. IQ testen kunnen ook laten zien hoe goed je het doet op school en hoe je je verhoudt tot andere mensen van jouw leeftijd. Hier bij CogniFit hebben we IQ testen leuk en herhaalbaar gemaakt, dus hebben we IQbe ontworpen om direct resultaten te geven.

IQ-testen zijn niet perfect, maar wel de beste en populairste manier om intelligentie te meten. IQ-testen worden voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals het identificeren van hoogbegaafde leerlingen, het diagnosticeren van leerstoornissen en het plaatsen van mensen op de arbeidsmarkt. IQ-testen kunnen ook gebruikt worden om intelligentie te bestuderen en hoe die verandert in de loop van de tijd. Het doen van een IQ test kan je een beter inzicht geven in je capaciteiten en hoe je je verhoudt tot anderen.

Er zijn een paar redenen waarom je een IQ test zou willen doen. Misschien overweeg je om je in te schrijven voor een hoogbegaafdenprogramma en wil je zeker weten dat je kind daarvoor in aanmerking komt. Of misschien ben je gewoon nieuwsgierig naar je IQ en wil je zien hoe je het doet in vergelijking met de rest van de bevolking. Bovendien kan het hebben van een laag IQ je helpen bij het verkrijgen van hulp of hulpmiddelen.

Ze kunnen je een idee geven van hoe goed je informatie verwerkt en hoe snel je problemen kunt oplossen. Deze informatie kan helpen bij het bepalen van je sterke en zwakke kanten en het kan je ook helpen om je studie op de juiste gebieden te richten.

Als je hoger dan gemiddeld scoort, kan het je aanmoedigen om op zoek te gaan naar moeilijkere doelen. En als je lager dan gemiddeld scoort, kan het je helpen hulp te zoeken om je vaardigheden te versterken. Ongeacht je score kunnen IQ-testen een leuke manier zijn om jezelf uit te dagen en meer te leren over je intelligentie.

Wat is IQ?

Waar staat de term IQ precies voor? IQ is een afkorting van Intelligentie Quotiënt. Het IQ is een meting van je intelligentie en cognitieve vaardigheden en wordt uitgedrukt in een getal. Het is ook een schatting, er zal altijd een bepaalde meetfout zijn. Het IQ, of Intelligentie Quotiënt, is dus een maat voor je vermogen om logisch te denken, nieuwe informatie te begrijpen en problemen op te lossen.

De meest voorkomende IQ-score is 100. Een score boven de 100 betekent dat hun IQ hoger is dan het gemiddelde, en een score onder de 100 betekent dat hun IQ lager is dan het gemiddelde. Er zijn verschillende soorten IQ-testen, maar ze meten meestal dezelfde basisvaardigheden.

De Intelligentie Quotiënt begrijpen

IQ, of intelligentiequotiënt, is een score afgeleid van één of meerdere intelligentie testen. IQ-testen kunnen verschillende gebieden van intelligentie meten, zoals verbaal en wiskundig vermogen. Een hoog IQ betekent niet noodzakelijk dat iemand slim is, omdat het IQ een foutgevoelige schatting is en geen rekening houdt met de algehele werkelijkheid van de gebruiker. Een laag IQ kan op andere manieren toch zeer intelligent zijn, omdat de persoon misschien in staat is geweest om met andere vaardigheden deze moeilijkheden te compenseren. Toch is het IQ nog steeds een goede schatting, gebaseerd op de gemiddelde score van mensen in dezelfde leeftijdsgroep. Als vuistregel geldt: hoe moeilijker IQ-testen zijn, hoe nauwkeuriger iemands echte IQ en cognitieve vermogen wordt gemeten.

De betekenis van elke IQ-test uitslag wordt hieronder weergegeven:

 • 130+ IQ-punten - Hoog IQ AntwoordDit zijn de hoogst mogelijke punten bij het meten van intelligentie in de test. Normaal gesproken worden mensen met deze scores als genieën beschouwd. Over het algemeen zijn ze sneller klaar met testen. Verschillende mensen met een vergelijkbaar IQ zijn succesvol op verschillende niveaus in het leven. Deze individuen zitten meer dan 2 standaarddeviaties boven het gemiddelde.
 • 115 tot 129 IQ-puntenDit zijn extreem hoge IQ-scores. Ze beantwoorden eenvoudige, gemiddelde en moeilijke vragen gemakkelijk. Ze kunnen dingen begrijpen die anderen moeilijk te begrijpen vinden en hebben een geavanceerd probleemoplossend vermogen. Deze mensen zitten tussen de 1 en 2 standaarddeviaties boven het gemiddelde.
 • 101 tot 114 IQ-puntenHet vertegenwoordigt de verhoogde marges op het gemiddelde, een voordeel dat veel mensen hebben. Ze beantwoorden gemakkelijke vragen op gemiddeld niveau zonder moeite. Deze mensen zitten tussen 0 en 1 standaardafwijking boven het gemiddelde.
 • 100 IQ-puntenDit is de gemiddelde IQ-score. De meeste mensen in deze categorie kunnen makkelijke en gemiddelde vragen zonder veel moeite beantwoorden. Moeilijke vragen kunnen ze lastiger vinden, maar ze kunnen nog steeds de juiste antwoorden krijgen met wat moeite. Deze mensen zijn precies gemiddeld voor hun leeftijd.
 • 85 tot 99 IQ-punten Dit zijn resultaten met een lagere marge dan gemiddeld. Het merendeel van hun vragen wordt snel en zonder problemen beantwoord. Sommigen zijn in staat om vragen van gemiddeld niveau op te lossen, maar soms raken ze in de war of hebben ze moeite om zich erop te concentreren. Deze personen zitten tussen 0 en 1 standaardafwijking onder het gemiddelde.
 • 71 tot 84 IQ-punten Dit zijn minder waarschijnlijk slechte resultaten die laten zien dat individuen worstelen met bepaalde cognitieve gebieden, omdat ze meestal problemen hebben met het oplossen van wiskunde en logische problemen. Intelligentieniveaus als deze hebben misschien een onafhankelijker leven, maar kunnen ook de problemen oplossen waarmee ze dagelijks te maken hebben. Deze individuen zitten tussen de 1 en 2 standaarddeviaties onder het gemiddelde.
 • 70 IQ-punten of minder Als test deelnemers onder de 70 scoren, zijn ze meestal extreem laag en is de kans groter dat ze lijden aan een verstandelijke beperking. Meestal kunnen deze personen niet meer zelfstandig leven met de lasten van het dagelijks leven. Iemand met een normale intelligentie kan echter ook zo'n score krijgen als de IQ test niet goed gekozen is, omdat sommige testen sterk beïnvloed kunnen worden door bepaalde omgevingsfactoren, culturele factoren, psychosociale factoren, etc. Een andere mogelijkheid is dat de gebruiker de testinstructies niet heeft begrepen. Deze individuen zitten meer dan 2 standaarddeviaties onder het gemiddelde.

Wat is een goede IQ-score?

De gemiddelde IQ score is altijd 100, en je beoordelingsscore vertelt je hoe hoog je IQ staat ten opzichte van het gemiddelde. Deze zijn gebaseerd op vergelijkingen met andere mensen die de test hebben gedaan: de genormaliseerde groep. Hoewel de meeste mensen tussen de 85 en 115 scoren, worden goede scores beschouwd die boven de 100 zijn.

Ongeveer 2% van de bevolking heeft een IQ score lager dan 69 of hoger dan 130. Zulke extreme IQ-scores zijn vaak moeilijk te meten met een gewone intelligentietest. Dit komt omdat je veel referentiemetingen nodig hebt om een specifieke score betrouwbaar te bepalen. Omdat zeer hoge en zeer lage IQ-scores gewoon niet vaak voorkomen, is het moeilijk om zo'n referentiegroep te vormen.

Tips om onze IQbe test te voltooien en je beste score te behalen

De omgeving en de fysieke en emotionele toestand van de persoon kunnen de resultaten beïnvloeden. Om het meest nauwkeurige resultaat te krijgen en correcte antwoorden, raden we je aan onze mentale checklist hieronder te volgen:

 • Zorg ervoor dat je een IQ-test doet in een rustige omgeving zonder storende factoren die je denkprocessen kunnen beïnvloeden of je kunnen afleiden.
 • Zorg ervoor dat je goed uitgerust bent en je voorbereid voelt op de intelligentietest.
 • Probeer te begrijpen wat het doel van de test is en welke zaken worden meegewogen om te weten of een antwoord als goed wordt beschouwd, ondanks dat je geen teksten of feedback van de test krijgt.
 • Ga niet overhaast te werk en streef naar een maximale score. Onze test zal je mentale vermogen op de proef stellen.

Je hoeft je geen zorgen te maken als je niet direct de gewenste resultaten hebt gekregen. Deze score is niet blijvend. Het hangt zowel van jou als van globale trends af.

Hoe bereid ik me voor op gratis online IQ testen?

Als je erover denkt om een IQ test te doen, dan zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Ten eerste, zorg ervoor dat je een gerenommeerde IQ test doet van een gekwalificeerde bron. Er zijn veel nep IQ testen en je wilt je tijd niet verspillen door zo'n test te doen.

Ten tweede, wees voorbereid op het feit dat je IQ score misschien niet is wat je ervan verwacht. IQ-scores zijn slechts een maatstaf voor cognitieve vaardigheden en ze moeten niet gebruikt worden om te bepalen wie je bent als persoon. Er zijn genoeg succesvolle mensen die onder het gemiddelde hebben gescoord op IQ-testen. Met CogniFit kun je deze score nemen en toevoegen aan je profiel van honderden andere gegevenspunten om een meer gevisualiseerde weergave te zien van hoe je cognitie presteert.

Onthoud tot slot dat IQ-testen slechts één hulpmiddel zijn in je gereedschapskist. Als je je mentale status wilt beoordelen, zijn er genoeg andere dingen die je kunt doen naast het afnemen van een IQ test. Je kunt zelfs aan je cognitieve vaardigheden werken door hersenspelletjes te spelen die je cognitieve vaardigheden uitdagen. Het belangrijkste is om jezelf te blijven uitdagen en je horizon te verbreden.

IQ test resultaten

Het belangrijkste doel van de test is niet om algemene intelligentie te evalueren. Dit helpt om vaardigheden te identificeren waarin individuen zeer succesvol zijn en vaardigheden die extra aandacht nodig hebben. Dit is een test die gericht is op het beoordelen van vaardigheden en zelfvertrouwen."Ben ik een genie?"

Mensen met een IQ gelijk aan of hoger dan 130, d.w.z. twee standaarddeviaties boven het gemiddelde, worden meestal beschouwd als hoogbegaafd, als mensen met hoge intellectuele capaciteiten of, met andere woorden, als genieën. Als je 130+ scoort zonder vals te spelen in een IQ test, dan kun je als genie worden gezien.

Ze hebben meestal geen moeite met het oplossen van de standaard IQ-testen. Van hen wordt verwacht dat ze de test bijna perfect en veel sneller dan de opgegeven tijd afronden. Veel mensen met vergelijkbare IQ-niveaus behalen aanzienlijk succes op andere gebieden in het leven. Zulke mensen maken ongeveer 2,2% van de bevolking uit. Nog minder mensen halen de hoogste resultaten van meer dan 145 punten. Slechts 0,2% van de mensen in de wereld is bijvoorbeeld in staat om deze score te halen.Wat was het IQ van Einstein?

Hoewel sommige experts het IQ van Albert Einstein schatten op 160, is er geen bewijs dat hij ooit een beoordeling heeft gehad. Het is dus onmogelijk om zijn ware IQ-score te weten. Dat betekent echter niet dat Einstein niet intelligent was. Hij was een briljant denker en leverde veel baanbrekende bijdragen aan de wetenschap en wiskunde.

Mentale Rotatie en Complexe Patroon Herkenning

Mensen in de algemene bevolking die het goed doen op IQ-testen hebben meestal goede mentale rotatievaardigheden. Dit betekent dat ze objecten in hun hoofd kunnen draaien en begrijpen hoe ze er vanuit verschillende hoeken uitzien. Ze kunnen ook snel complexe patronen herkennen.

Mensen die het slecht doen op IQ-testen hebben meestal slechte mentale rotatievaardigheden en kunnen complexe patronen niet gemakkelijk herkennen. Je kunt je mentale rotatievaardigheden verbeteren door regelmatig te oefenen door de onderliggende cognitieve vaardigheden te trainen. Er zijn veel online spelletjes en puzzels die je kunnen helpen je vaardigheden te verbeteren. Mensen met een hoog IQ doen het vaak goed in beroepen die complexe patroonherkenning vereisen, zoals boekhouden, techniek en wiskunde.

Gratis online IQ-test

Soms willen mensen te weten komen hoe intelligent ze zijn, daarom bieden wij onze IQ test aan met de IQbe Test.

Het afnemen van intelligentietesten kan helpen om je zelfvertrouwen te vergroten. Gratis IQ testen zijn een hulpmiddel om één of meer soorten intelligentie te meten. Er zijn veel gratis online IQ testen, maar de meeste hebben geen wetenschappelijke gegevens die de uitkomstscores onderbouwen.Kan elke gratis IQ-test correcte resultaten opleveren?

Bij alles wat gratis is, is het altijd goed om wat onderzoek te doen. Hoewel goede testen altijd een meetfout zullen hebben, is die meestal klein vergeleken met de schatting van het gemeten construct. Daarom moeten we op zoek gaan naar IQ testen die ontwikkeld zijn door wetenschappers die moeite hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de test geldig en betrouwbaar is.

Geschiedenis van de IQ testen

Moderne intelligentie testen werden aan het eind van de 20e eeuw uitgevonden door Alfred Binet & Theodore Simon. De testen werden uitgevoerd door een Franse onderwijsafdeling om het individu te testen en een onderscheid te maken tussen verstandelijk gehandicapte kinderen en normale kinderen. De test van Simon Binet kreeg de naam Stanford-Binet.

De Early Rudimentary Test combineerde leeftijd en score tot een totaalscore van 0-1000. De testen waren eenvoudig, maar werden populair en werden veel gebruikt voor het meten van cognitieve prestaties in heel Europa en kort daarna in de VS en Azië.Klassieke IQ test Score

De meeste klassieke IQ-testen hebben een scorebereik van 0 tot 200. De gemiddelde IQ score is 100. Deze testen zijn speciaal ontworpen en worden voor veel verschillende dingen gebruikt en kunnen verschillende testvragen hebben. Scholen gebruiken ze bijvoorbeeld om te bepalen in welke klassen leerlingen moeten zitten. Werkgevers gebruiken ze soms om te zien of iemand geschikt is voor een baan. En onderzoekers gebruiken IQ-scores om te bestuderen hoe intelligentie de gezondheid en levensduur beïnvloedt.

IQ testen zijn niet perfect. Ze meten niet alles wat belangrijk is en ze kunnen beïnvloed worden door zaken zoals hoe goed je bent uitgerust of hoe nerveus je bent wanneer je de test doet. Maar IQ-testen zijn nog steeds een vrij goede manier om intelligentie te meten.

Welke soorten IQ-testen zijn er?

Wat zijn de verschillende beschikbare IQ-testen? Waarom zijn er verschillende IQ-testen beschikbaar?Er zijn verschillende soorten IQ-testen, maar ze meten allemaal je intelligentie op verschillende manieren: sommige meten bijvoorbeeld vloeibare intelligentie, terwijl andere gekristalliseerde intelligentie meten.

Er bestaat niet zoiets als een officiële test om IQ te meten, hoewel er meer populaire en minder gebruikte zijn. Wij hebben een modernere benadering van de IQ test ontwikkeld door er een leuke en interactieve ervaring van te maken. Het geven van onmiddellijke resultaten wordt gewaardeerd na het concentreren op het juiste antwoord met onze gratis test.

Een klassieke IQ-test meet zaken als numeriek redeneren, logisch redeneren en verbale intelligentie. Een non-verbale IQ-test meet het abstracte redeneren. Beide soorten IQ-testen zijn geldige en betrouwbare manieren om intelligentie te meten.

Kan ik IQ-testen oefenen?

Het meest fundamentele doel van een intelligentietest is het IQ van een persoon zo nauwkeurig mogelijk te meten. Als we een IQ-test oefenen, zal dat hoogstwaarschijnlijk de meting vertekenen, waardoor het doel van de test verloren gaat en we tot verkeerde conclusies komen.

In het algemeen wordt het niet aanbevolen om een intelligentie- of cognitieve test vaker dan om de 6 maanden te herhalen. Als we echter onze cognitieve vaardigheden, die als de basis van intelligentie kunnen worden beschouwd, willen stimuleren, kunnen we altijd een beroep doen op cognitieve trainingsprogramma's.

Voer je email adres in